บริษัททราฟาวการ์อินเตอร์เนชั่นแนลก่อตั้งธุรกิจอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2532 โดยให้บริการด้านการจัดการความเสี่ยงภัยแก่บริษัทต่างๆภารกิจของบริษัทที่ยึดถือมาโดยตลอดคือการให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยงภัยและบริการด้านการประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมซึ่งเป็นขอบเขตที่เรามีความชำนาญมากที่สุด
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเราได้เติบโตและกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงภัยรายใหญ่และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและเราเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงภัยอย่างครบรูปแบบด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อผู้บริหารได้ทำการซื้อกิจการของบริษัทฯขึ้นมาจากผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติอย่างไรก็ตามไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารงานและพนักงานและบริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานให้สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า

ทราฟาวการ์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทเอกเทศแม้เราจะมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงภัยระหว่างประเทศชั้นนำหลายแห่งแต่เรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของเราที่มีอย่างหลากหลาย

ทราฟาวการ์อินเตอร์เนชั่นแนลยังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท Assurex Global ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรนายหน้าประกันภัยชั้นนำ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

เราทำอะไรบ้าง

ภาคการบริการทางด้านการเงินรวมทั้งบริษัทนายหน้าประกันภัยมีการควบรวมกิจการมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาชื่อของหลายบริษัทได้หายไปจากธุรกิจทำให้ลูกค้ามีข้อจำกัดมากขึ้นทราฟาวการ์อินเตอร์เนชั่นแนลได้เสนอทางเลือกที่แท้จริงให้แก่ลูกค้าที่ต้องการความเป็นมืออาชีพและการบริการที่เป็นส่วนตัว

แม้ว่าทราฟาวการ์อินเตอร์เนชั่นแนลไม่มีทรัพยากรระดับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกแต่เราภูมิใจว่าเราสามารถแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้นได้อย่างประสบความสำเร็จเพราะเราเลือกดำเนินการในขอบเขตที่เรามีความชำนาญอย่างแท้จริง

เรามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานกันเป็นทีมในการบริการลูกค้าเพื่อให้ได้ผลลัพท์ตามที่ต้องการอยู่เสมออย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านความเสี่ยงภัยตามที่เราได้แนะนำและมีส่วนร่วมในการจัดความคุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมและการบริการอื่นๆเราจะไม่ยอมให้การทำงานแบบเป็นทีมไปลดทอนความสัมพันธ์แบบส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการให้บริการกับลูกค้าของเรา

จุดมุ่งหมายของเราคือการให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงภัยที่คุ้มค่าและมีประสิทธิผลรวมทั้งการประกันภัยที่เราเลือกใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่สามารถนำไปใช้ได้จริงซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีการระบุความเสี่ยงภัยทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นและสามารถลดความเสี่ยงภัยเหล่านั้นได้ซึ่งรวมถึงการโอนความเสี่ยงภัยด้วยเราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในทุกรูปแบบไม่ใช่แค่เพียงความเสี่ยงทางกายภาพเช่นการเกิดไฟไหม้หรือน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังรวมถึง:

  • การประกันความรับผิดตามสัญญา
  • ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  • ความต่อเนื่องของผลผลิต
  • การวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
  • การประกันภัยความรับผิดชอบทางวิชาชีพและความรับผิดของกรรมการ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพของงบดุล
เพื่อให้สามารถแนะนำลูกค้าได้อย่างเหมาะสมเราจึงต้องมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของพวกเขาอย่างถ่องแท้เราตระหนักถึงข้อจำกัดทางเวลาของลูกค้าและเราจะสอบถามข้อมูลให้ทั่วถึงเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ให้คำแนะนำที่ครบถ้วนและสามารถปกป้องสินทรัพย์หนี้สินและกำไรในภายภาคหน้าของคุณเพราะเราต้องการให้คุณเป็นลูกค้าของเราตลอดไป!

บุคคลากรที่มีคุณค่าของเรา

บุคคลากรคือกำลังสำคัญของทราฟาวการ์อินเตอร์เนชั่นแนลและเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดในการให้บริการนายหน้าประกันภัยระดับชั้นนำให้แก่ลูกค้าของเรากรมธรรม์ประกันภัยอาจมีความซับซ้อนและบุคคลากรเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
นาย ชาคริตวัฒณ์ ภคินพงศกร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณชาคริตวัฒณ์เข้าร่วมกับ Trafalgar International เมื่อต้นปี 2566 โดยมีประสบการณ์เกือบ 30 ปีด้านการเคลม การรับประกันภัย และนายหน้าประกันภัย เขาก่อตั้งและประสบความสำเร็จในการบริหารบริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระรายใหญ่มาเป็นเวลากว่า 20 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป (มหาวิทยาลัยมหิดล)

คุณชาคริตวัฒณ์ได้พัฒนาความรู้ที่ครอบคลุมในอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลก และมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในทุกแง่มุมของการให้บริการลูกค้าและการเจรจากับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เขามีความภาคภูมิใจที่ได้จัดเตรียมประกันภัยสำหรับโครงการต่างๆมากมาย และดูแลบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นมืออาชีพให้กับลูกค้ามาเป็นระยะเวลา 17 ปี

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณชาคริตวัฒณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโดยรวมและการดำเนินงานจัดการด้านนายหน้าของบริษัท และเป็นสมาชิกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงประกันภัยไทยและต่างประเทศ
นางสาว ตรีสุคนธ์ จำคำสอน
หัวหน้าฝ่ายสินไหม

ตรีสุคนธ์ทำงานด้านการให้บริการสินไหม ในอุตสากรรมประกันภัยมาตลอด ระยะเวลา 15 ปี  ตรีสุคนธ์เริ่มงานด้านงานสินไหม ที่บริษัท เซดจ์วิค (คันนิ่งแฮมลินด์ซี่) ในฐานะ เจ้าหน้าที่สำรวจภัยและประเมินความเสียหาย โดยเน้นในประเภทกรมธรรม์ประกันความรับผิดเป็นหลัก  ต่อมาตรีสุคนธ์ทำงานในฐานะนายหน้าประกันภัย ด้านงานสินไหม ประเภทกรมธรรม์ความเสียหายทางการเงินที่มาร์ช และ งานสินไหมประกันภัยต่อ และ ความเสียหายทางการเงินที่ ฮาวเด็นแมกซี่  ตรีสุคนธ์มีความชอบที่จะทำงานร่วมกับทีมบริการลูกค้า เพื่อที่จะรับทราบ และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง จะได้โอกาสในการให้คำปรึกษาเรื่องงานสินไหมให้แก่ลูกค้าและทีม