คำถามเรื่องการประกันภัยส่วนบุคคล – การประกันภัยสุขภาพ

keyboard inviting health insuranceในประเทศไทยนั้นมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่แตกต่างกันไปเสนอขายอยู่มากมายแต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่ากรมธรรม์ประกันสุขภาพที่เลือกซื้อนั้นเหมาะสมกับเรา

ที่ทราฟาวการ์อิรเตอร์เนชั่นแนลเรามีพนักงานที่มากด้วยประสบการณ์ซึ่งมีความชำนาญในเรื่องของการประกันสุขภาพคอยพร้อมช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อกรมธรรม์ที่ครบถ้วนตามความต้องการในราคาที่เหมาะสมไม่ว่าคุณจะมองหาการทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองคุณในกรณีของการเจ็บป่วย

ร้ายแรงหรือกรณีอุบัติเหตุหรือแม้แต่ความต้องการของแผนการประกันสุขภาพที่คุ้มครองในทุกด้านจากอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นเกี่ยวกับสายตาทันตกรรมหรือแม้แต่การตรวจสุขภาพเป็นประจำเราสามารถช่วยคุณได้

ในกรณีที่คุณมีงบประมาณจำกัดเราสามารถช่วยให้คุณประหยัดค่าเบี้ยประกันสุขภาพโดยปราศจากการต่อรองในเรื่องของความคุ้มครองยกตัวอย่างเช่นหากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโซนเอเชียคุณสามารถเลือกทำแผนประกันที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับแถบประเทศที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงนักอย่างเช่นประเทศไทย

ผลประโยชน์ที่เรามีให้แก่ลูกค้าคือบริษัทประกันภัยที่จะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีที่สุดไม่ว่าในเรื่องให้ความคุ้มครองและการจ่ายคืนค่าสินไหมทดแทนที่ทันใจและยังไม่หมดเพียงเท่านี้! เราเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ในทุกด้านที่ลูกค้าควรได้รับเราจึงไม่มองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆที่อาจทำให้ลูกค้าพลาดผลประโยชน์ที่สำคัญไปเพราะการเลือกกรมธรรม์ที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย

โปรดกรอกแบบสอบถามสั้นๆด้านล่างนี้เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วพร้อมกับข้อเสนอประกันสุขภาพหรือตืดต่อเราที่ 02-645-1170

Error: Contact form not found.