คำถามเรื่องการประกันภัยส่วนบุคคล – การประกันภัยรถยนต์

keyboard inviting motor insuranceขอบคุณที่ติดตามรับข้อเสนอการประกันภัยรถยนต์จากเราการประกันภัยรถยนต์นั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกันซึ่งสามารถสรุปสั้นๆได้ดังนี้

  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท1:คุ้มครองแบบครบถ้วนที่สุดไฟไหม้หรือสูญหายรวมถึงคุ้มครองความผิดต่อคู่กรณีด้วย
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท2:คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกคุ้มครองไฟไหม้หรือสูญหาย
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท3:คุ้มครองต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น (ไม่คุ้มกันของเรา)

สำหรับความคุ้มกันของประกันภัยประเภท2 และ 3 นั้นสามารถเพิ่มเติมความคุ้มกันความเสียหายให้แก่รถยนต์ของคุณที่มาจากการชนปะทะกับยานพาหนะต่างๆบนท้องถนนเช่นรถเก๋งรถบรรทุกหรือรถจักรยานยนต์แต่ไม่ใช่เป็นการชนกับสิ่งของหรือรถจักรยานซึ่งการประกันภัยประเภทนี้เรียกว่าประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ หรือประเภท 3+ นั่นเอง

การระบุชื่อผู้ขับขี่สามารถทำให้ค่าเบี้ยประกันลดลงได้(โดยระบุชื่อผู้ขับขี่สูงสุด 2ท่าน พร้อมวันเดือนปีเกิด) และถ้ามีการระบุค่าเสียหายส่วนแรก(ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิด)ก็สามารถนำมาเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันได้เช่นกัน

โปรดกรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้านล่างเราจะติดต่อกลับหาคุณพร้อมกับข้อเสนอประกันภัยรถยนต์ภายในสองวันทำการ

ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ของท่าน
ยี่ห้อ และรุ่นรถ ประเภทรถยนต์
ขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี) ปีรถยนต์
หมายเลขป้ายทะเบียน ทุนประกันภัยที่ต้องการ
 
ประเภทความคุ้มครองที่ต้องการ เช่น
สำหรับชั้น 2 และ 3 คุณต้องการให้คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถของคุณจากการชน ยานพาหนะทางบกด้วยหรือไม่ (เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ ยกเว้นสิ่งของหรือจักรยาน)
หากต้องการ - ทุนประกันเท่าใด
(ความคุ้มครองจะเป็นประเภท 2+ และ 3+)
 
ประกันภัยสามารถให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยได้ ซึ่งจะผันแปรตามความคุ้มครองเหล่านี้
 
ประเภทของอู่ซ่อมรถที่ต้องการ
 
ระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ (สูงสุด 2 ท่าน)
 
จำนวนความรับผิดส่วนแรกสูงสุดที่ท่านยอมรับให้ติดในกรมธรรม์