คำถามเรื่องการประกันธุรกิจ – การประกันสุขภาพกลุ่ม

keyboard inviting group health insurance

แผนประกันภัยสวัสดิการของพนักงานของทราฟาวการ์อินเตอร์เนชั่นแนลสามารถช่วยจัดทำข้อเสนอด้านการประกันสุขภาพกลุ่มด้วยราคาที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพราะเราเข้าใจว่าการประกันภัยสวัสดิการพนักงานที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถเป็นแรงจูงใจสำคัญให้กับพนักงานที่มีคุณภาพนั้นผูกพันธ์กับองค์กรการมีแผนการประกันสุขภาพที่ดีในองค์กรนั้นถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างเอง

สำหรับประเภทธุรกิจขนาดเล็กนั้นการทำประกันสุขภาพพนักงานสามารถเริ่มจากจำนวนพนักงานเพียง 5 คนด้วยแผนประกันทางเลือกที่หลากหลายซึ่งคุ้มค่างบประมาณและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีแผนการประกันเบื้องต้นคือความคุ้มครองในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพร้อมทั้งทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยนอกการทันตกรรมและอาจรวมถึงความคุ้มครองการคลอดบุตรด้วยในบางกรณี.

สำหรับขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมานั้นการทำประกันสุขภาพสามารถเริ่มจากจำนวนพนักงาน 50 คนขึ้นไปและแผนการประกันสุขภาพพนักงานนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของบริษัทอีกทั้งการทำประกันสุขภาพของธุรกิจขนาดใหญ่นั้นสามารถปรับเปลี่ยนไปยังบริษัทประกันรายอื่นๆได้อย่างง่ายดายและสมาชิกสามารถโอนย้ายได้อย่างสะดวกด้วยเงื่อนไขความคุ้มครองที่ไม่น้อยไปกว่าเดิมและอาจจะคุ้มครองโดยไม่ยกเว้นโรคที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะทำประกันภัยด้วยก็ได้อย่างไรก็ตามแผนการประกันสวัสดิการพนักงานที่ไม่ได้รับการวางแผนที่เหมาะสมกับบริษัทนั้นอาจสามารถทำให้บริษัทแบกภาระรายจ่ายอย่างมหาศาล

ที่ทราฟาวการ์อิเตอร์เนชั่นแนลเรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านการรวบรวมแผนการประกันสวัสดิการพนักงานที่มีประสิทธิภาพไว้ด้วยกันเพื่อค้นพบบริการระดับมืออาชีพจากทีมงานสวัสดิการพนักงานของเรากรุณากรอกแบบสอบถามตามด้านล่างนี้เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุดหรือเพียงแค่ติดต่อเรา 02-645-1170

Error: Contact form not found.