บริษัททราฟาวการ์เป็นหนึ่งในผู้นำด้านนายหน้าประกันภัยของประเทศไทย

ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 เรานำเสนอการให้บริการด้านนายหน้าประกันภัยที่ครอบคลุมทุกประเภทของการประกันภัย รวมทั้งรับให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจ บุคคลทั่วไป และบริษัทประกันภัย

Services

การจัดการความเสี่ยง

หน้าที่ของเราคือการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกิดจากความเสี่ยงภัยให้กับลูกค้าค่าใช้จ่ายของความเสี่ยงภัยไม่ได้หมายถึงค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายในแต่ละปีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่เกิดจากความเสียหายผลจากการดำเนินงานในปัจจุบันและผลกระทบที่มีต่อขวัญและกำลังใจของบริษัทด้วยการศึกษาลักษณะธุรกิจของลูกค้าของเราจะสามารถทำให้เราทราบถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นและจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

Services

การบริหารแผนงาน

จุดมุ่งหมายบริษัทของคุณคือการตั้งเป้าไปที่การเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นจนอาจไม่ได้คำนึงถึงการมีแผนกที่บริหารการประกันภัยภายในองค์กรด้วยความชำนาญพิเศษของเราเราสามารถเป็นเสมือนแผนกประกันภัยให้แก่บริษัทของคุณโดยมีแผนงานการจัดการอย่างดีเยี่ยม รวมทั้งจัดทำรายงานการจัดการให้แก่บริษัทของคุณซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระการทำงานให้กับพนักงานในบริษัทและเพื่อก่อให้เกิดแรงผลักดันในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของบริษัท

Services

การเรียกร้องสินไหมทดแทน

ถึงแม้จะมีแผนการจัดการความเสี่ยงภัยที่ดีมากเพียงไรแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาอยู่เสมอหน้าที่หลักของเราคือช่วยดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับค่าชดใช้สินไหมอย่างยุติธรรมโดยเร็วที่สุดเราสามารถให้ความมั่นใจกับคุณได้ว่าเราจะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมให้กับคุณอย่างถูกต้องพร้อมกับเอกสารอย่างครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าทั้งนี้ตลาดประกันภัยที่เราคัดสรรมาแล้วนั้นยังมีทัศนะและมุมมองที่ดีในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนอีกด้วย

กลุ่มลูกค้าของบริษัททราฟาวการ์มีทั้งบริษัทข้ามชาติ และบริษัทภายในประเทศ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย รวมไปถึง

  • กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และวิศวกรรม

  • กลุ่มพลังงาน

  • กลุ่มธุรกิจทางทะเล

  • กลุ่มธุรกิจโลหะ/เหล็ก

  • กลุ่มการสื่อสารและโทรคมนาคม

  • กลุ่มธุรกิจโรงแรมและสันทนาการ

  • กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

  • กลุ่มธุรกิจการเงิน

Bangkok Industry

ติดต่อเรา!